Η παραγωγή μας

Our Quarries
Η «Μάρμαρα Θάσου Φιλιππίδη Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια δύο Λατομείων χιονόλευκου Θάσου τα οποία βρίσκονται κοντά στο εργοστάσιο.
Our Quarries
Οι όγκοι κόβονται και χωρίζονται χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην εξόρυξη μαρμάρου. Η ετήσια παραγωγή των λατομείο φτάνει τα 8.000 m3 με στόχο να φτάσει τα 10.000 m3 το 2011. Αυτό καθιστά την εταιρία μία από τις κορυφαίες στην παραγωγή Χιονόλευκου Θάσου.
Cuttimg Marble
Cutting Marble
Για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας (όγκοι, πλάκες, καδρέτα, πλακίδια και μαρμαροψηφίδα) εφαρμόζουμε διαδικασίες ελέγχου παραγωγής έχοντας ομάδα ελέγχου για όλα τα στάδια επεξεργασίας. Από την εξόρυξη μέχρι τη φόρτωση.
Προτεραιότητά μας είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικών τιμών και άριστων υπηρεσιών. Οι εγκαταστάσεις μας καταλαμβάνουν πάνω από 2.500 m2 με ξεχωριστού χώρους κοπής και συσκευασίας καθώς και δύο μονάδες σπαστήρα για την παραγωγή Μαρμαροψηφίδας. Η τεχνολογία State of art χρησιμοποιείται για την κοπή και λείανση του μαρμάρου.
Marble Dust