Η εταιρεία

Η «Μάρμαρα Θάσου Φιλιππίδη Α.Ε.» είναι εταιρεία εξόρυξης και επεξεργασίας του παγκοσμίως γνωστού για τη λευκότητά του Χιονόλευκου Μαρμάρου Θάσου έχοντας έδρα το νησί της Θάσου όπου βρίσκονται όλες οι εγκαταστάσεις.
Ιδρυθείσα το 1981, η εταιρεία προμηθεύει υψηλής ποιότητας μάρμαρο Θάσου σε όλες τις αγορές του κόσμου, καθώς έχει συμμετάσχει στα μεγαλύτερα έργα που απαιτούσαν μεγάλες ποσότητες του προϊόντος. Διοικούμενη από την ιδρύτρια οικογένεια Φιλιππίδη η εταιρεία από τότε επεκτείνεται συνεχώς.
Our main Falcilities in Thassos
Σήμερα η εταιρεία απασχολεί πέντε άτομα διοικητικού προσωπικού, είκοσι άτομα στα λατομεία και είκοσι στο εργοστάσιο. Στα δύο ιδιόκτητα λατομεία και το εργοστάσιο η επεξεργασία του μαρμάρου γίνεται με την τεχνολογία state-of-art. Αυτό σε συνδυασμό με την τριανταετή εμπειρία μας στον χώρο διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας.